Kezdőoldal / Tag Archives: szex (oldal 2)

Tag Archives: szex

Így sze­xel­nek a föl­dön­kí­vü­liek az el­ra­bolt em­be­rek­kel!

Így sze­xel­nek a föl­dön­kí­vü­liek az el­ra­bolt em­be­rek­kel!

Az ufo­ló­gi­á­ban az egyik leg­ér­de­ke­sebb té­ma­kör, ami min­den­kit kü­lö­nös­kép­pen ér­de­kel, az ide­gen lé­nyek által el­ra­bolt em­be­rek, akik sze­xu­á­lis él­mé­nye­ket is át­él­tek. Az utóbbi idő­ben ismét meg­nö­ve­ke­dett az ilyen be­szá­mo­lók száma… Néhány évtizede elképesztő mennyiségű szexuális tartalmú eltérítésről számoltak be a ...

tovább a cikkhez »

18+ Íme, a Káma-Szútra 5 iz­gató szex­póz, pró­báld ki még ma

18+ Íme, a Káma-Szútra 5 iz­gató szex­póz, pró­báld ki még ma

Az ősi in­diai ta­ní­tás, a Káma-Szútra olyan pó­zokra tanít meg, ame­lyek új di­men­zi­ókba eme­lik a sze­xet. Hidd el, nem kell le­pe­dő­ak­ro­ba­tá­nak len­ned, eze­ket te is bát­ran, bár­mi­kor ki­pró­bál­ha­tod. Amikor feltárul a kagyló… Ebben a pózban a nő teljesen kitárulkozik, és ...

tovább a cikkhez »

18+ Top 10 szokatlan szexhelyszín

18+ Top 10 szokatlan szexhelyszín

Néha nem árt, ha az ember feldobja valamivel a szexuális életét, az persze nem mindegy, hogy hogyan és hol teszi mindezt (a kivel kérdését most nagyvonalúan tegyük félre). Egy friss felmérés elég érdekes eredményeket hozott. Tízből nyolc ember előszeretettel hagyja ...

tovább a cikkhez »

Rohadt érdekes statisztika arról, hogy milyen pornót néznek a nők (Magyarország is benne van)

Rohadt érdekes statisztika arról, hogy milyen pornót néznek a nők (Magyarország is benne van)

Pornhub, a világ legnagyobb pornóoldala szinte már havi rendszerességgel örvendeztet meg minket érdekesebbnél érdekesebb statisztikákkal a pornófogyasztásunkat illetően. Pár hónapja például megtudtuk, hogy a nők gerjednek a gangbang videókra, ami valahol meglepő volt, aztán meg annyira mégsem. A most kijött infógrafika viszont ...

tovább a cikkhez »

18+ A Halállal szerelemben – Takato Yamamoto illusztrációi

18+ A Halállal szerelemben – Takato Yamamoto illusztrációi

Takato Yamamoto rajzai egészen bizarrok, ahogy összekeveredik bennük a szex, az erőszak, a halál és egy egészen különleges, egyedi világ. A japán művész brutálisan erős képi világának központi elemei általában fiatal nők, akik valamilyen kiszolgáltatott BDSM póznak valamelyik szerepében helyezkednek ...

tovább a cikkhez »

Elképesztő fényképek a tokiói földalatti szex közegről (18+)

Elképesztő fényképek a tokiói földalatti szex közegről (18+)

A japán emberekről azt tartják, hogy kultúrájukból kifolyólag a legvisszafogottabbak és a legtisztelettudóbbak – lehet, hogy még akkor is, ha egyébként rengetegen járnak rendszeresen különböző szex hotelekbe és erotikus bárokba. Tokió ugyanis bővelkedik ezekben. A cseh származású Pawel Jaszczuk körbejárta ...

tovább a cikkhez »

Négy őrü­le­tes szex­póz! Ve­szé­lyes kí­sér­tés! 18+

Négy őrü­le­tes szex­póz! Ve­szé­lyes kí­sér­tés! 18+

Forró vágy­tól túl­fű­töt­ten ne­he­zen tudsz pa­ran­csolni a tes­ted­nek. Me­ges­het, hogy túl he­ve­sen estek egy­más­nak. Nem árt vi­gyázni ilyen­kor a szex­pó­zok­kal! Elég egy meg­gon­do­lat­lan moz­du­lat és le­tör­het a kez­deti vágy. Ezek a pózok eszelősen jó szexhez vezethetnek, de aki a tűzzel ...

tovább a cikkhez »

Mit látsz a ké­pe­ken? Mennyire pisz­kos a fan­tá­ziád? +18!

Mit látsz a ké­pe­ken? Mennyire pisz­kos a fan­tá­ziád? +18!

Ala­po­san meg kell néz­ned eze­ket a ké­pe­ket ahhoz, hogy meg­lásd, mit is áb­rá­zol­nak va­ló­já­ban…   Mennyire vagy biztos benne, hogy minden az, aminek látszik? És vajon mennyire piszkos a fantáziád? Tedd próbára magad a következő képekkel…   1. Egy nő ...

tovább a cikkhez »

Rossz az, aki rosszra gon­dol: a ter­mé­szet cso­dá­la­tos, finom nő­i­ség hatja át!

Rossz az, aki rosszra gon­dol: a ter­mé­szet cso­dá­la­tos, finom nő­i­ség hatja át!

Nézd meg ezt a 9 képet! Vajon mind­egyi­ken ész­re­ve­szed a nők leg­in­ti­mebb ré­szét? Vagy el tudja egy­ál­ta­lán ke­rülni a fi­gyel­med? Nem kell túl piszkos fantázia ahhoz, hogy néhány meglepő képen úgy érezzük, egy női nemiszerv köszön ránk. A természet, de ...

tovább a cikkhez »

10 tit­kos ero­gén zóna, me­lyek érin­té­se­kor meg­re­meg a nő

10 tit­kos ero­gén zóna, me­lyek érin­té­se­kor meg­re­meg a nő

Mind tud­juk, me­lyek azok a te­rü­le­tek, ame­lyek érin­tése biz­tos út a gyö­nyör­höz. Vagy talán még­sem? Íme né­hány fel­fe­de­zet­len le­he­tő­ség, ame­lyekre a leg­több férfi nem is gon­dolna.   Pontosan tudjuk, hogy a csikló, a fenék, a vagina, a mell érzékeny terület, ...

tovább a cikkhez »
Scroll To Top