Kezdőoldal / Érdekesség / Illuminátus rend, a világvége elmélet, és az agymosás
Illuminátus rend, a világvége elmélet, és az agymosás

Illuminátus rend, a világvége elmélet, és az agymosás

Fotó: theoptimusprimeexperiment.com Fotó: theoptimusprimeexperiment.com

Mióta Dan Brown megírta „Angyalok és démonok” című regényét, az Illuminátus rend intenzív spekulációk tárgya lett. Regényében érdekes történetet mutat be, mely szerint egy évszázadok óta megszűntnek vélt titkos társaság újra megszerveződik, hogy folytassa véres viszálykodását a katolikus egyház ellen. De vajon a Brown által felvázoltakból mennyi az igazság, létezett-e valaha ilyen szervezet és működik-e ma is?

Az évszázadok folyamán számos csoport vallotta magát az igazi Illuminátus Rendnek és azzal dicsekedtek, hogy a nagyközönség számára hozzáférhetetlen titkos információk vannak a birtokukban. Az illumináti elnevezés első ismert említése a második századból való, amikor egy magát prófétának nevező pogány áttért a kereszténységre. Áttérése után azonnal egy olyan csoportot hozott létre, amely az intézményes egyházzal szemben állt. Tanításának középpontjában egy olyan „világvége” elképzelés volt, amely mind a mai napig szinte minden szekta jellegzetessége.

 

Annak érdekében, hogy a hívek követni tudják ezt az apokaliptikus víziót, szigorú erkölcsi szabályrendszert állítottak fel, amely megtisztítja a keresztény lelket és eltéríti a híveket az anyagi javak hajszolásától. A megvilágosodottság (illuminizmus) ezen tana évszázadokig virágzott, de a kilencedik században teljesen kihalt. Legközelebb a név a 15-16. századi Spanyolországban jelenik meg. A tagok azt állítják, hogy közvetlen kapcsolatban vannak a Szentlélekkel és a templomba járás, a liturgia teljesen szükségtelen. Az inkvizíció figyelmét is nagymértékben felkeltik, szigorú üldözésnek vetik alá őket. További sorsukról nem tudunk.

 

Ezek után a 17-18. században Franciaországban tűnik fel egy-egy magát Illuminátus Rendnek nevező szerveződés. Így jutunk el a talán legismertebb illuminátus stílusú társaságokhoz, amelyek a 18. századi Bajorországban alakultak meg. Létrehozójuk Adam Weishaupt, akit gyerekkorában a jezsuiták neveltek fel. 1775-ben az Ingolstadti Egyetem professzora lett és nagyon liberális kozmopolita nézeteket vallott. Annak ellenére, hogy tanártársai egy része elítélte a diákok és a többi professzor között jó híre volt, ami arra vezette, hogy egy befolyásosabb csoport vezetője legyen. 1776. május 1-én alapította meg a „Perfektibilisták” rendjét, amely később Illuminátus Rend néven vált ismertté.

 

1777-ben belépett a müncheni szabadkőműves páholyba. Tanításában keveredett az iszlám miszticizmus a jezsuita fegyelemmel és a szabadkőműves tanokkal, de a programjuk szerint a küldetésük egy szigorú erkölcsi rendhez való ragaszkodás, arra való törekvés, hogy olyan emberek társadalmát hozza létre, amely képes ellenállni a gonosz erőinek. Bár a szabadkőművességtől teljesen külön állók voltak, még is az terjedt el, hogy egy halott tagjuknál a hatóságok olyan dokumentumot találtak, amely a szabadkőművesekkel való közvetlen kapcsolatot bizonyítja. Lehet, hogy Dan Brown azért szövi úgy a történet szálát, mert Rómából való kiűzésük után a bajor szabadkőművesek fogadták be őket. Ez egy nagyon szép gondolat, de igen csekély bizonyíték áll rendelkezésre.

 

Az illuminátusok 1780-ra megerősödtek, de 1784-ben az illuminátusokat lázítóknak bélyegezték és a bajor kormány betiltotta a társaságot. Az illuminátusokról ironikus módon a legtöbbet az ellenük szerkesztett iratok áradatából tudunk. Ezek az iratok azzal vádolták Weishauptot, hogy hívein agymosást hajt végre és ezért teljesítik minden kívánságát. Állítják, hogy amikor kiválasztották a célszemélyt elkezdik csábítani ezeket a gyanútlan áldozatokat, agymosást alkalmaznak rajtuk, míg be nem lépnek az illuminátusok szervezetébe. Ez a módszer sok tekintetben tükrözi egyes szekták manapság ismert tagtoborzási gyakorlatát is. Innentől kezdve azonban nagyon kevés a közös vonás az illuminátusok és a mai szervezetek gyakorlata között.

 

Az Illuminátus Rendbe felvettek először novíciusok lesznek, új nevet kapnak és megtanulják, hogy „a rend lelke a hallgatás és a titoktartás”. Minden novícius tanítót kap, aki felkészíti a következő fokozatra. Ezek után még három tanulási lépcsőfok van, majd a jelöltből lovag lesz. A lovag feladata, hogy a szabályok és előírások tanulmányozása mellett a rend jobbítására és fejlesztésére törekedjen. Utolsó lépcsőfok a pap vagy beavatott titulus. Velük azt tanították, hogy nincs olyan vallás, nincs olyan állam, amelyik az emberiség szükségleteinek kielégítését szolgálná, a helyzet orvoslására csak azok a társaságok képesek, amelyek kiváltsága Jézus titkának ismerete. Ebből következik, az a hitvallásuk, hogy Jézus titkát azért kell felfedni, hogy visszaállítsák az emberiség eredeti szabadságát és egyenlőségét.

 

1784 után mintha az egész szervezet fokozatosan eltűnt volna a szemünk elől, de napjainkban néhány kutató kijelentette, hogy a Bajor Illuminátus Rend él és működik, célja még mindig egy új világrend megalapítása. Bizonyítékuk, hogy illuminátus mintára számos különböző szervezet alakult. A világuralomra törő titkos társaság gondolata a modern ember pszichéjében mélyen gyökerező gondolatnak tűnik, hiszen rengeteg film, könyv létezik, ami arról beszél, hogy ilyen titkos forgatókönyvek léteznek. Egyébként az emberiségnek szüksége van az összeesküvés elméletekre, hogy a világ problémáit valamilyen arctalan szervezetre fogja. Így egy gonosz titkos társaság felszámolásával megoldódna minden problémánk. Az Illuminátus Rend beleillik ebbe a képbe és talán titkos társaságként már nem is létezik, de sokak tudatában él alkalmas bűnbakként.

 

Forrás: Shelley Klein: A világ leggonoszabb titkos társaságai

 

forrás: nokorszak.hu

Megjegyzések:

megjegyzés

Powered by Facebook Comments

A felhasználók hozzászólásáért az oldalunk nem vállal felelőséget!

live webcam girls
Scroll To Top